Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:45
-00:25:25
+00:48:25
8422 2916
K30 : 1389
369 / 377
-00:15:55
+00:48:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii