Janusz Bugajewski

KB im. P. Sękowskiego
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:06:59
-00:43:03
+00:36:17
6306 4309
M50 : 306
2
29 / 35
-00:17:19
+00:23:45
00:57:21
-00:34:38
+00:25:24
3256 2555
M55 : 49
1
14 / 18
-00:21:29
+00:14:24
00:56:58
-00:47:12
+00:26:38
4068 3361
M50 : 171
3
15 / 40
-00:20:13
+00:11:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii