Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:59
-00:33:11
+00:40:39
7760 2488
K30 : 1183
343 / 377
-00:23:41
+00:40:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii