Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:28
-00:42:42
+00:31:08
5629 1314
K20 : 416
46 / 68
-00:25:43
+00:23:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii