Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:40:04
+00:33:46
6331 1665
K30 : 818
249 / 350
-00:25:21
+00:26:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii