AARON WILDE

TRAVELPORT
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:52:12
-00:51:58
+00:21:52
2311 2090
M30 : 941
1
114 / 404
-00:39:14
+00:13:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii