Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:17
-00:34:53
+00:38:57
7500 5171
M30 : 2261
329 / 377
-00:25:23
+00:38:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii