Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:03
-00:39:07
+00:34:43
6607 1818
K20 : 584
210 / 289
-00:16:56
+00:28:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii