Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:06
-00:39:04
+00:34:46
6616 1823
K20 : 585
210 / 278
-00:26:46
+00:28:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii