Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:18
-00:26:52
+00:46:58
8333 2861
K30 : 1363
366 / 377
-00:17:22
+00:46:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii