Aleksandra Stańczak

Strefa58 / Strefa58
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:17
-00:44:05
+00:28:56
4728 1063
K30 : 526
3 3
210 / 333
-00:36:45
+00:23:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii