Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:37:36
+00:36:14
6965 2024
K20 : 651
225 / 289
-00:15:25
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii