Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:47
-00:39:35
+00:33:26
5883 1638
K30 : 795
282 / 360
-00:24:00
+00:32:30
00:59:39
-00:44:31
+00:29:19
5054 1062
K30 : 547
254 / 413
-00:27:32
+00:25:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii