Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:39
-00:35:31
+00:38:19
7398 2267
K20 : 738
241 / 289
-00:13:20
+00:31:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii