Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:20
-00:41:50
+00:32:00
5857 1424
K20 : 450
184 / 289
-00:19:39
+00:25:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii