Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:39
-00:31:31
+00:42:19
7929 2590
K20 : 850
380 / 403
-00:18:11
+00:41:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii