Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:47
-00:36:23
+00:37:27
7233 2173
K20 : 700
51 / 61
-00:17:04
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii