Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:05
-00:34:43
+00:34:11
5266 3715
M30 : 1475
235 / 290
-00:22:14
+00:31:43
00:53:38
-00:50:32
+00:23:18
2836 2503
M30 : 1119
122 / 373
-00:35:28
+00:19:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii