Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:43:28
+00:30:22
5402 1204
K30 : 610
254 / 377
-00:33:58
+00:30:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii