Maciej Zając

Sportfolio / Sportfolio
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:27
-00:34:43
+00:39:07
7525 5181
M20 : 1292
1 1
238 / 278
-00:22:25
+00:33:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii