Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:39
-00:38:31
+00:35:19
6733 1883
K20 : 601
100 / 126
-00:13:51
+00:32:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii