Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:39:29
+00:34:21
6507 1760
K20 : 560
310 / 403
-00:26:09
+00:33:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii