Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:09
-00:34:01
+00:39:49
7625 2404
K20 : 781
364 / 403
-00:20:41
+00:38:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii