Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:08
-00:48:54
+00:30:26
5149 1363
K30 : 629
248 / 341
-00:32:03
+00:23:30
01:06:52
-00:37:30
+00:35:31
6356 1906
K30 : 910
283 / 340
-00:21:19
+00:29:53
01:05:52
-00:26:07
+00:33:55
5086 1583
K35 : 339
196 / 236
-00:16:39
+00:29:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii