Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:12
-00:34:58
+00:38:52
7483 5166
M20 : 1289
236 / 278
-00:22:40
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii