Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:42
-00:36:28
+00:37:22
7212 5053
M20 : 1264
343 / 403
-00:23:08
+00:36:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii