Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:40
-00:19:19
+00:40:43
5829 2035
K25 : 460
216 / 227
-00:13:27
+00:36:06
01:14:10
-00:30:00
+00:43:50
8091 2693
K20 : 878
283 / 289
-00:07:49
+00:37:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii