Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:37
-00:19:22
+00:40:40
5825 2032
K25 : 459
215 / 227
-00:13:30
+00:36:03
01:13:45
-00:30:25
+00:43:25
8045 2661
K20 : 867
281 / 289
-00:08:14
+00:37:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii