Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:33:13
+00:40:37
7750 2483
K20 : 811
257 / 289
-00:11:02
+00:34:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii