Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:01
-00:44:09
+00:29:41
5192 1108
K20 : 341
57 / 94
-00:21:58
+00:21:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii