Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:15
-00:15:55
+00:57:55
8587 3030
K30 : 1440
386 / 386
+00:54:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii