Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:21
-00:42:49
+00:31:01
5591 4293
M20 : 1088
129 / 204
-00:20:36
+00:22:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii