Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:08
-00:26:02
+00:47:48
8398 5497
M20 : 1357
64 / 68
-00:09:03
+00:40:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii