Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:56
-00:37:14
+00:36:36
7055 2080
K30 : 1010
340 / 404
-00:24:30
+00:28:16
00:28:50
-00:19:54
+00:12:23
519 519
26 / 99
-00:12:32
+00:05:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii