Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:39
-00:40:31
+00:33:19
6195 1591
K30 : 790
302 / 404
-00:27:47
+00:24:59
00:32:16
-00:16:28
+00:15:49
1160 1160
57 / 99
-00:09:06
+00:08:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii