Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:22
-00:31:00
+00:42:01
7378 2503
K30 : 1167
340 / 360
-00:15:25
+00:41:05
00:31:56
-00:16:48
+00:15:29
1082 1082
52 / 91
-00:13:05
+00:08:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii