Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:18
-00:38:04
+00:34:57
6232 1832
K30 : 876
270 / 346
-00:26:36
+00:34:27
00:28:53
-00:19:51
+00:12:26
527 527
26 / 92
-00:13:55
+00:05:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii