Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:57
-00:34:25
+00:38:36
6894 2210
K30 : 1047
292 / 346
-00:22:57
+00:38:06
00:34:26
-00:14:18
+00:17:59
1545 1545
66 / 92
-00:08:22
+00:10:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii