Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:22
-00:30:37
+00:29:25
4299 1151
K30 : 273
201 / 277
-00:27:49
+00:23:33
00:30:46
-00:17:58
+00:14:19
878 878
40 / 112
-00:12:00
+00:14:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii