Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:50
-00:45:55
+00:34:04
5037 730
150 / 197
-00:41:31
+00:27:22
01:00:55
-00:47:20
+00:31:02
4093 548
153 / 256
-00:47:20
+00:23:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii