Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:21
-00:27:38
+00:32:24
4856 1452
K25 : 330
186 / 235
-00:16:33
+00:32:19
00:29:53
-00:18:51
+00:13:26
725 725
30 / 84
-00:17:18
+00:07:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii