Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:54
-00:35:16
+00:38:34
7437 2290
K20 : 743
234 / 278
-00:22:58
+00:32:29
00:30:41
-00:18:03
+00:14:14
865 865
32 / 89
-00:12:06
+00:10:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii