Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:08
-00:36:02
+00:37:48
7299 5091
M30 : 2227
320 / 377
-00:26:32
+00:37:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii