Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:43
-00:41:27
+00:32:23
5955 1471
K30 : 732
291 / 404
-00:28:43
+00:24:03
00:31:38
-00:17:06
+00:15:11
1013 1013
53 / 99
-00:09:44
+00:07:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii