Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:19
-00:28:51
+00:44:59
8200 2768
K30 : 1314
361 / 386
-00:12:56
+00:41:17
00:33:24
-00:15:20
+00:16:57
1360 1360
71 / 112
-00:09:22
+00:16:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii