Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:50
-00:40:12
+00:39:08
6706 2269
K30 : 1039
1
288 / 324
-00:21:23
+00:32:48
00:34:37
-00:14:07
+00:18:10
1565 1565 1
108 / 142
-00:08:42
+00:12:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii