Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:08
-00:15:51
+00:44:11
6028 2170
K45 : 107
108 / 113
-00:03:00
+00:38:11
00:35:26
-00:13:18
+00:18:59
1663 1663
30 / 45
-00:05:03
+00:10:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii