Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:04
-00:33:18
+00:39:43
7066 2318
K30 : 1090
325 / 360
-00:17:43
+00:38:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii