Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:32
-00:42:38
+00:31:12
5652 1325
K20 : 419
64 / 94
-00:20:27
+00:22:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii