Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:21
-00:39:49
+00:34:01
6422 1715
K20 : 545
203 / 289
-00:17:38
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii